คอปเปอร์ KOMAX

คอปเปอร์ KOMAX นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
คอปเปอร์หางปลา

คอปเปอร์หางปลา
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"

ข้อต่อหางปลา ข้อต่อหางปลา
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"
คอปเปอร์เกลียวนอก   คอปเปอร์เกลี่ยวใน
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"
  ข้อต่อเกลียวใน   ข้อต่อเกลียวใน
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"
 
คอปเปอร์เกลียวนอก คอปเปอร์เกลียวนอก
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"
ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อเกลียวนอก
ขนาด 1/2" , 3/8" , 1/4"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (02) 435 1100-2